Het is nog niet bekend of bij de wedstrijden supporters mogen komen en zo ja, op welke wijze dat zal gebeuren.
Zodra dat bekend is zullen we dat hier berichten.